Warranty

Warranty

In accordance with Danish costumer law, Michael Jensens Shop (shop.michaeljensens.com) provide customers with a 2 year warranty.

This includes fabrication and material errors that become apparent through normal use of the product.

The warranty does not cover errors, damages or wear that is directly or indirectly cause by incorrect usage, poor handling or violent behaviour towards the product.

Warranty for errors and faults that should be noticed through a standard examination of the product are to be reported to Michael Jensens Shop (shop.michaeljensens.com) within a reasonable time frame.

The product can the be returned for a replacement or a refund.

 

Reklamationsret

I henhold til købeloven yder Michael Jensens Shop (shop.michaeljensens.com) 2 års reklamationsret.

Dette omfatter fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse.

Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Michael Jensens Shop (shop.michaeljensens.com) indenfor rimelig tid.

Varen kan efterfølgende returneres for ombytning eller efter aftale evt. kreditering.

 

 

[:]